تقویم آزمون های علوم پزشکی 98 بر اساس آخرین تغییرات

 

زمان ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

با توجه به شرایط مناطق سیل زده و نظر به این که برخی از داوطلبان آزمون شرایط ویژه ای در اثر سیل دارند، مقرر شده است  که سه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی، دکتری تخصصی گروه علوم پایه پزشکی و آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به تعویق بیفتد.

همچنین تصمیم گیری در مورد زمان برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در نشست شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 98 اتخاذ و مقرر شد آزمون کارشناسی ارشد در تاریخ 27 و 28 تیر 98، آزمون دکترای تخصصی و دکتری پژوهشی رشته‌  های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان پزشکی در تاریخ ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸ و آزمون دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در تاریخ  23 خرداد ماه 98 برگزار شود.

 

جدول ویرایش آخرین تغییرات زمانی آزمون های وزارت بهداشت 98

 

ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون
۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (برگزار شده است) ۵ اردیبهشت ۹۸
۲ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (برگزار شده است) ۶ اردیبهشت ۹۸
۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشتMHLE (برگزار شده است) ۱۲ اردیبهشت ۹۸
۴ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۲۳ خرداد ۹۸
۵ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۲۳ خرداد ۹۸
۶ آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی ۳۰ و ۳۱ خرداد ۹۸
۷ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۶ تیر ۹۸
۸ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۶ تیر ۹۸
۹ آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲۰ تیر ۹۸
۱۰ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۲۷ تیر ۹۸
۱۱ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۲۷ و ۲۸ تیر ۹۸
۱۲ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۱۰ مرداد ۹۸
۱۳ آزمون ملی دندانپزشکی ۱۰ مرداد ۹۸
۱۴ آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۰ مرداد ۹۸
۱۵ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۷ مرداد ۹۸
۱۶ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۴ مرداد ۹۸
۱۷ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۴ شهریور ۹۸
۱۸ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۶ بورد تخصصی) و (دوره ۳۳ بورد فوق تخصصی)

۷ و ۸ شهریور ۹۸

۱۹ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه

۱۴ شهریور ۹۸

۲۰ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۸ مهر ۹۸
۲۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۶ آبان ۹۸
۲۲ آزمون پیش کارورزی الکترونیک (میان دوره) و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی ۷ آذر ۹۸
۲۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۴ آذر ۹۸
۲۴ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور ۲ ۵ دی ۹۸
۲۵ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۵ دی ۹۸
۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۲۶ دی ۹۸
۲۷ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و هفتمین دوره) ۳ بهمن ۹۸
۲۸ *** آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۷ بورد تخصصی) و (دوره ۳۴ بورد فوق تخصصی) ۳ بهمن ۹۸
۲۹ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۰ بهمن ۹۸
۳۰ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هفتمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده اول اسفند ۹۸
۳۱ اولین دوره آزمون جامع رشته داروسازی ۸ اسفند ۹۸
۳۲ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه ۸ اسفند ۹۸
۳۳ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE ۱۵ اسفند ۹۸