مصاحبه آزمون دستیاری پزشکی 98-97

مصاحبه آزمون دستیاری پزشکی 98-97

آزمون دستیاری پزشکی 98-97 روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد. ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۷ نفر معادل ۵۵ درصد داوطلبان زن و ۶ هزار و ۱۳۵ نفر معادل ۴۵ درصد داوطلبان مرد بودند. از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۳۲ نفر در آزمون شرکت کردند.

کارنامه علمی آزمون دستیاری پزشکی 97، شنبه ۱۸ اسفند بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. 

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از تاریخ 17 الی 22 فروردین ماه و در فرصت مجدد 27 فروردین لغایت روز جمعه 30 فروردین 98 براساس تراز و رتبه خود اقدام به انتخاب رشته نمودند. 

داوطلبانی که در فرم انتخاب رشته خود یکی از رشته های زنان و زایمان، روانپزشکی یا پزشکی خانواده را انتخاب کرده اند، باید در مرحله مصاحبه شرکت نمایند.

مصاحبه صرفاً جهت پذیرش داوطلبان در رشته‌ های زنان و زایمان، روان پزشکی و پزشکی خانواده انجام می‌ شود و سایر انتخاب‌ های داوطلبان در رشته‌ های دیگر همچنان به قوت خود باقی است و داوطلبان بر اساس قوانین پذیرش مورد ارزیابی و پذیرش قرار خواهند گرفت.

زمان و مکان مصاحبه 3 رشته آزمون دستیاری پزشکی 98-97

مصاحبه رشته زنان و زایمان روزهای جمعه و شنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۸ و رشته‌ های روانپزشکی و پزشکی خانواده در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت تا روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۷ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. زمان و مکان حضور هر داوطلب در کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

مصاحبه و ارزیابی ها در پنج مرکز طبی کودکان، مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز سنجش آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مصاحبه دستیاری پزشکی 98-97

کارت ورود به جلسه مصاحبه دستیاری زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده، از روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ بر روی سایت فعال خواهد بود. داوطلبان باید به تاریخ مصاحبه دقت کنند. عدم حضور به منزله انصراف از رشته مورد نظر است و در مراحل پذیرش انتخاب‌ های مربوط به آن رشته حذف خواهد شد.