زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 98 

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 98

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 98، پس از سنجش علمی (آزمون متمرکز)، مصاحبه دانشگاه‌ ها و میزان ظرفیت و انتخاب رشته و سهمیه‌ ها در دهه اول شهریورماه ۹۸ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌ شود.

 

تعداد داوطلبان آزمون دکتری 98

تعداد داوطلبان آزمون دکتری 98، شامل تعداد ثبت نام کنندگان، تعداد شرکت کنندگان و تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته به تفکیک گروه های آزمایشی منتشر شده است.

 

جدول آماری آزمون دکتری ۹۸

 

گروه آموزشی

تعداد ثبت نام کننده

تعداد داوطلب حاضر در جلسه

تعداد مجاز به انتخاب رشته

علوم انسانی

۱۱۷ هزار و ۶۳۶ نفر

۹۷ هزار و ۶۲۱ نفر

۸۹ هزار و ۵۳۸ نفر

علوم پایه

۱۷ هزار و ۴۹۳ نفر

۱۴ هزار و ۷۰۹ نفر

۱۳ هزار و ۵۹۵ نفر

فنی و مهندسی

۳۴ هزار و ۶۸۸ نفر

۲۸ هزار و ۸۳ نفر

۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر

کشاورزی و منابع طبیعی

۱۰ هزار و ۴۹۴ نفر

۹ هزار و ۱۲۹ نفر

۷ هزار و ۷۸۲ نفر

هنر

۹ هزار و ۹۰۵ نفر

۸ هزار و ۳۶۷ نفر

۷ هزار و ۸۶۶ نفر

دامپزشکی

۲ هزار و ۱۰۱ نفر

۱ هزا ر و ۷۵۲ نفر

۱ هزار و ۷۱۴ نفر

زبان‌های خارجی

۴ هزار و ۳۳۲ نفر

۳ هزار و ۶۶۰ نفر

۳ هزار و ۵۴۰ نفر

جمع کل

۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر

۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر

۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رشته

 

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98

به گزارش مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، آمار ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98 در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان و دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر بود که از این تعداد ۸۴ هزار و ۴۵۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۱۹۹ نفر مرد بودند.

 

مقایسه تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 97 و 98

مقایسه آمار ثبت نام کنندگان آزمون دکتری دو سال اخیر نشان می دهد که تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98 نسبت به تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 97، 37 هزار و 57 نفر کمتر بود.

 

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98 به تفکیک گروه های آزمایشی

 

ردیف

گروه های آزمایشی

آمار ثبت نام کنندگان

1

علوم انسانی

۱۱۷ هزار و ۶۳۶ نفر

2

علوم پایه

۱۷ هزار و ۴۹۳ نفر

3

فنی و مهندسی

۳۴ هزار و ۶۸۸ نفر

4

کشاورزی و منابع طبیعی

۱۰ هزار و ۴۹۴ نفر

5

هنر

۹ هزار و ۹۰۵ نفر

6

دامپزشکی

۲ هزار و ۱۰۱ نفر

7

زبان های خارجی

۴ هزار و ۳۳۲ نفر

 

 

تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98

به گزارش مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، از تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۱۸ هزار و ۸۵۸ نفر کارت دریافت نکردند و تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون دکتری ۹۸ را دریافت کردند. در نهایت از تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر که کارت شرکت در آزمون دکتری ۹۸ را دریافت کرده اند، تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98، ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب بودند و تعداد ۳۳ هزار و ۳۲۷ نفر غایب بودند. از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه تعداد ۷۰ هزار و ۹۹۸ نفر زن و تعداد ۹۲ هزار و ۳۲۳ نفر مرد هستند.

 

تعداد شرکت کنندگان آزمون دکتری 98 به تفکیک گروه های آزمایشی

 

ردیف

گروه های آزمایشی

آمار شرکت کنندگان

1

علوم انسانی

۹۷ هزار و ۶۲۱ نفر

2

علوم پایه

۱۴ هزار و ۷۰۹ نفر

3

فنی و مهندسی

۲۸ هزار و ۸۳ نفر

4

کشاورزی و منابع طبیعی

۹ هزار و ۱۲۹ نفر

5

هنر

۸ هزار و ۳۶۷ نفر

6

دامپزشکی

۱ هزار و ۷۵۲ نفر

7

زبان های خارجی

۳ هزار و ۶۶۰ نفر

 

 

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری 98

به گزارش مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اندکه از این تعداد ۶۵ هزار و ۵۵۰ نفر زن و ۸۴ هزار و ۹۸۵ نفر مرد هستند.

آن‌دسته از داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه ی اولیه، مجاز به انتخاب رشته‌ های تحصیلی شده اند باید از روز شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ تا روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸ نسبت به ثبت کد رشته محل‌ های انتخابی خود (حداکثر ۵۰ کدرشته محل در صورت وجود) با توجه به رشته امتحانی که در آن آزمون داده‌اند، در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

 

تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری 98 به تفکیک گروه های آزمایشی

 

ردیف

گروه های آزمایشی

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته

1

علوم انسانی

۸۹ هزار و ۵۳۸ نفر

2

علوم پایه

۱۳ هزار و ۵۹۵ نفر

3

فنی و مهندسی

۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر

4

کشاورزی و منابع طبیعی

۷ هزار و ۷۸۲ نفر

5

هنر

۷ هزار و ۸۶۶ نفر

6

دامپزشکی

۱ هزار و ۷۱۴ نفر

7

زبان های خارجی

خارجی ۳ هزار و ۵۴۰ نفر

 

 

ظرفیت پذیرش آزمون دکتری 98 

به گزارش مشاور عالی سازمان سنجش، ظرفیت پذیرش آزمون دکتری 98 در دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان و دانشگاه آزاد اسلامی، حدود 14 هزار نفر است.