برگزاری آزمون آزمایشی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مجازی

آزمون آزمایشی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره آزمون‌های آزمایشی توسط دانشگاه مجازی علوم پزشکی در سه مرحله برگزار می شود. مرحله اول ۲۰ اردیبهشت، مرحله دوم ۳ خرداد و مرحله سوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ می باشد. در اولین دوره داوطلبان می‌توانند در ۲۳ رشته شرکت کنند. سایر رشته‌ها از دوره بعد به لیست آزمون‌های آزمایشی اضافه خواهند شد.

فهرست رشته‌ های کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مجازی شامل موارد زیر می باشد:

اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون، شیمی دارویی، زیست فناوری پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، ایمنی شناسی، خون شناسی، میکروب شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مجموعه تغذیه، مجموعه پرستاری، مجموعه روانشناسی، مجموعه مامایی، مهندسی پزشکی بیوالکتریک، مهندسی پزشکی بیومواد، نانوتکنولوژی پزشکی، فیزیولوژی، سم شناسی، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی است.

هزینه ثبت نام آزمون های آزمایشی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مجازی

هزینه ثبت‌ نام برای یک مرحله آزمون ۶۰۰ هزار ریال، دو مرحله یک میلیون ریال و سه مرحله یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال است.