رتبه بندی تایمز دانشگاه های ایران- رتبه بندی 12 دانشگاه ایرانی

اعلام رتبه بندی دانشگاه های جهان در 11 رشته موضوعی 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، رتبه بندی تایمز دانشگاه های ایران در خصوص «رتبه بندی تاثیر دانشگاه» منتشر شد که جایگاه ۱۲ دانشگاه ایرانی در این زمینه نیز اعلام شده است. بر اساس ادعای تایمز این رتبه بندی تنها سیستمی است که دانشگاه‌های جهان را در برابر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. تایمز با استفاده از تعدادی شاخص دست به مقایسه جامع دانشگاه‌ها در سه مقوله پژوهش، دسترسی، نظارت و مباشرت زده است. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که موسسه تایمز برای این رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است.

شاخص های رتبه بندی تایمز

رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس اهداف یازده گانه تایمز که شامل هدف ۳ با محوریت بهداشت و رفاه، هدف ۴ با محوریت آموزش کیفی، هدف ۵ با محوریت برابری جنسیتی، هدف ۸ با محوریت رشد اقتصادی، هدف ۹ با محوریت صنعت، نوآوری، زیرساخت، هدف ۱۰ با محوریت کاستن از نابرابری، هدف ۱۱ با محوریت شهرها و جوامع پایدار، هدف ۱۲ با محوریت مسئولیت مصرف و تولید، هدف ۱۳ با محوریت اقدام آب و هوایی، هدف ۱۶ با محوریت صلح، عدالت و نهادهای مقتدر و هدف ۱۷ با محوریت مشارکت برای نیل به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

بر اساس اعلام موسسه تایمز، دانشگاه‌ها داده‌های لازم را درباره هدف‌های یاد شده تهیه و ارائه کرده‌اند. هر هدف شامل یک رشته سنجه است که از آن برای ارزیابی عملکرد دانشگاه درباره آن هدف استفاده شده است. نکته قابل توجه این است که اگر دانشگاهی در مورد SDG ۱۷ و حداقل درباره سه هدف دیگر اطلاعات مرتبط را ارائه کند، مشمول این رتبه بندی می‌شود.

از مجموع ۴۶۲ دانشگاهی که در این رتبه بندی حضور دارد، ایران دارای ۱۲ دانشگاه است. باید توجه داشت که طبق روش شناسی این رتبه بندی این ۱۲ دانشگاه مانند سایر دانشگاه‌های حاضر در این رتبه بندی به هدف SDG 17 پاسخ گفته‌اند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران با کسب امتیاز ۸۶ از ۱۰۰ رتبه ۴۱ این سیستم رتبه بندی را در اختیار دارد. این دانشگاه از هدف ۴ امتیاز ۷۷/۴، از هدف ۳ امتیاز ۸۳/۵، از هدف ۱۰ امتیاز ۵۷/۴ و از هدف ۱۷ امتیاز ۶۹/۹ رابدست آورده است.

رتبه دانشگاه الزهرا با کسب امتیاز بین ۶۴/۵-۵۳/۷ در دامنه‌ای بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ قرار دارد. این دانشگاه از هدف ۱۱ امتیاز ۷۱/۳، از هدف ۱۳ امتیاز ۶۱/۵، از هدف ۵ امتیاز ۵۹/۱ و از هدف ۱۷ امتیازی بین ۳۵/۸-۱/۴ را کسب کرده است.

رتبه دانشگاه‌های نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی، تبریز، تربیت مدرس و زنجان نیز از ۳۰۱ به بالا است. کل امتیاز دانشگاه‌های یاد شده بین ۵۴/۶-۲۳/۸ است.

رتبه دانشگاه‌های نوشیروانی بابل از محاسبه سنجه های مرتبط با هدف‌های ۱۲، ۱۳، ۱۱ و ۱۷، کردستان از هدف‌های ۵، ۱۰، ۸ و ۱۷، شهید باهنر کرمان از هدف‌های ۹ ،۵ ،۴، و ۱۷، علوم پزشکی شهید بهشتی از هدف‌های ۳، ۱۲، ۱۹ و ۱۷، تبریز از هدف‌های ۸، ۴، ۵ و ۱۷، تربیت مدرس از هدف‌های ۹، ۱۱، ۸، و ۱۷ و زنجان نیز از هدف‌های ۵، ۸، ۱۰ و ۱۷ بدست آمده است.

نگاهی اجمالی به این رتبه بندی و حضور ۴۶۲ دانشگاه جهان در آن حاکی از جا بجایی شدید و غیر قابل تصور دانشگاه‌ها و احراز رتبه‌ها در مکان‌هایی است که به سختی می‌توان درباره آن قضاوت کرد.

 بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان در این رتبه بندی حضور ندارند. می‌توان حدس زد که این دانشگاه‌ها اطلاعات مورد نظر نظام رتبه بندی تایمز را تهیه و ارائه نکرده‌اند.