کاهش ثبت نام کنندگان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 98

آمار نهایی ثبت نام کنندگام آزمون ارشد 98

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ثبت نام کنندگان کنکور ارشد و دکتری 98 به ترتیب به ۱۲۱ و 38 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 98 و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کد رشته امتحانی برای تمامی دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۵ آذر ۹۷ و همچنین ۲۸ بهمن تا اول اسفند ۹۷ انجام شد. در مجموع تعداد ۶۱۴ هزار و ۶۵۳ نفر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور ثبت نام کردند.

آمار ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ نشان می‌ دهد که این آمار نسبت به تعداد ثبت نام کنندگان کنکور ارشد 97، تعداد ۱۲۱ هزار و ۷۳۲ کمتر است. در آزمون کارشناسی ارشد ۹۷، تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۵ نفر ثبت نام کرده بودند.

تعداد ثبت نام کنندگان آزمون دکتری 98

در آزمون نیمه متمرکز دکتری ۹۸، تعداد ۱۹۶ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۴ هزار و ۳۸۰ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۵۷ نفر مرد بودند. این در حالی است که تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۸ نسبت به ثبت نام کنندگان این آزمون در سال ۹۷ تعداد ۳۸ هزار و ۲۶۹ نفر کمتر است.

تعداد ثبت نام کنندگان کنکور سراسری 98

تعداد ثبت نام کنندگان کنکور سراسری 98، در فرصت اول و فرصت مجدد ثبت نام، تعداد یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۹۶ داوطلب می باشد. این در حالی است که این آمار جهش ۶۲ هزار نفری را نشان می‌دهد. در کنکور سراسری ۹۷ تعداد یک میلیون و ۵۴ هزار و ۲۱۸ نفر ثبت نام کرده بودند و با توجه به آمار ثبت نام در کنکور ۹۸، تعداد ۶۲ هزار و ۷۷۸ نفر بیشتر از گذشته در کنکور ثبت نام کرده‌اند.