زمان دریافت کارنامه آزمون دستیاری 97

زمان انتشار کارنامه آزمون دستیاری 97

کارنامه علمی آزمون دستیار تخصصی پزشکی 97 شنبه ۱۸ اسفند بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir منتشر خواهد شد. داوطلبان می توانند با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه کارنامه خود را مشاهده نمایند. کارنامه علمی آزمون دستیاری، شامل نمره خام از ۶۰۰، نمره کل تراز علمی و رتبه کل در پنج زیر گروه آموزشی است که جایگاه داوطلبان را در مقایسه با سایر داوطلبان مشخص می‌ کند.

آمار داوطلبان آزمون دستیاری 97

چهل و ششمین آزمون دستیاری پنجشنبه دوم اسفند در ۲۰ شهر و ۲۲ حوزه برگزار شده است. ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۷ نفر معادل ۵۵ درصد داوطلبان زن و ۶ هزار و ۱۳۵ نفر معادل ۴۵ درصد داوطلبان مرد بودند. از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۳۲ نفر در آزمون شرکت کردند.

کلید نهایی آزمون دستیاری 97

مرکز سنجش آموزش پزشکی کلید نهایی چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی را به همراه اصلاحات آن اعلام کرده است. پس از بررسی تمامی اعتراضات واصله توسط کمیته علمی منتخب دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنها یک مورد اصلاح به شرح زیر در کلید اولیه انجام شده است:

دفترچه A سوال ۱۴۴ (ارتوپدی) و معادل آن در دفترچه B سوال ۱۷۴ و در دفترچه C سوال ۱۲۵ و در دفترچه D سوال ۱۲۷: تغییر گزینه صحیح از «الف» به «ج».

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است نتایج و مشخصات روان سنجی آزمون و آماره های مرتبط بیانگر دستیابی به سطح کاملاً مطلوبی از اهداف از پیش تعیین شده این آزمون است.