آمار نهایی ثبت نام کنندگان کنکور ارشد 98

آمار نهایی ثبت نام کنندگام آزمون ارشد 98

آمار نهایی ثبت نام کنندگان کنکور ارشد 98 در مرحله اول و دوم و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، در مجموع 614 هزار و 653 نفر می باشد. آمار ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ نسبت به آمار ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 97 تعداد ۱۲۱ هزار و ۷۳۲ کمتر است. در آزمون کارشناسی ارشد 97 تعداد ۷۳۶ هزار و ۳۸۵ نفر ثبت نام کرده بودند.

تعداد ثبت نام کنکور ارشد 98- مرحله اول

در مرحله اول ثبت نام کنکور ارشد 98 و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور که از روز جمعه ۱۶ آذر آغاز شد و یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ پایان یافت، ۴۵۴ هزار و ۷۳۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳۶ هزار و ۱۱ نفر معادل ۵۰.۹۱ درصد داوطلبان زن و ۲۱۸ هزار و ۷۲۲ نفر معادل ۴۸.۱۰ درصد داوطلبان مرد هستند.

تعداد ثبت نام کنکور ارشد 98- مرحله دوم

در مرحله دوم ثبت نام کنکور ارشد 98 و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور (فاصله ۲۸ بهمن تا اول اسفند ۹۷) تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۲۰ داوطلب ثبت نام کردند.

ثبت نام برای شرکت در 9 کد رشته امتحانی مربوط به ارگان های ذیربط به صورت جداگانه انجام شده است و آزمون این کدرشته ها توسط ارگان های ذیربط و با هماهنگی و نظارت سازمان سنجش برگزار می شود.

زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 98 

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور و برگه راهنمای آزمون از روز دوشنبه ۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۴ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند. برای داوطلبانی که متقاضی دو کدرشته امتحانی شده اند دو کارت ورود به جلسه آزمون صادر می شود.

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98

توکلی یادآور شد: آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۱ کدرشته امتحانی در روزهای پنجشنبه ۵ و جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار می شود.