اعلام حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام قدیم

 

حذفیات منابع کنکور سراسری 98 نظام قدیم

با توجه به تغییرات به وجود آمده در نظام آموزشی کشور، امسال اولین سالی است که دانش آموزان نظام جدید باید در کنکور سراسری 98 شرکت کنند. به همین دلیل کنکور سراسری 98، با دو مجموعه سوال برگزار می شود. یک مجموعه سوال برای دانش آموزان نظام قدیم و یک مجموعه سوال برای دانش آموزان نظام جدید (6-۳-3) و از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (6-۳-3) سوال یکسان طرح خواهد شد. برای اطلاع از شرایط شرکت در کنکور سراسری 98 و میزان تاثیر معدل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

شرایط شرکت و میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 98 

 

الف) حذفیات دروس عمومی 

 

حذفیات کنکور سراسری ۹۸ دروس عمومی پایه دوم- کتاب قرآن و تعلیمات دینی۲ (دین ‌و زندگی ۲)

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات
۲۲۲ ۹۳ ۱-  فعالیت‌ها شامل:

نمونه یابی درصفحه ۱۱- خودکاوی در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقایسه در صفحه ۹۱- ذکر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات در صفحه ۱۳۰- بررسی در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰

۲- پیشنهاد­ها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹

۳- یادآوری­ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی­های کتاب

۶- ترجمه ­هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- گام­ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتر بدانیم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶

۹- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس عمومی پایه سوم - کتاب قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی ۳ )

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات
۲۵۱ ۹۴ ۱- فعالیت‌ها شامل:

بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲،

جست‌وجو در صفحه ۳۹

راه حل در صفحه ۱۹۲

شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳

تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹

خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸

مقایسه در صفحه ۱۲۰

اندیشه در صفحه ۱۳۸

طبقه‌بندی در صفحه ۱۸۹

۲- برای مطالعه‌ها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲

۳- پیشنهادها : در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵

۴- گام‌ها : در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶

۵- یادآوری‌ها : در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹

۶- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- پاورقی‌ها

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس عمومی پیش دانشگاهی - کتاب معارف اسلامی ( دین و زندگی )

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات
285/1 ۹۵ ۱- فعالیت‌ها شامل :

 

– بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ – برنامه‌ریزی در صفحه ۶۲ –  پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ ,۸۸- ذکر نمونه‌ها در صفحه ۴۷- خودارزیابی در صفحات ۳۴،۳۶،۶۹، ۷۳-  هم‌اندیشی در صفحات ۹۳ و  ۹۸،  مقایسه در صفحه ۳۳، پیام  آیات در صفحه۲۴، یادآوری در صفحه۳

۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸

۳- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

۴- پاورقی‌ها

۵- کتاب‌نامه

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس عمومی پایه دوم- کتاب عربی ۲ و 3 کلیه رشته­ ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات
۱/۲۲۴ ۹۳ – بخش‌های الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء

– تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب

– مبحث اسماء خمسه

– مبحث «أشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)

– مبحث تطابق عدد و معدود

۱/۲۵۴ ۹۴ – نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»

– مبحث«واو حالیه» / مبحث (ماضی+ ماضی= ماضی بعید یا ماضی ساده) و (ماضی + مضارع = ماضی استمراری)

– نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»

– فعل مضاعف

– اسماء خمسه

– پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (أیّ) و (أیّه)

– بحث توابع (عطف بیان و صفت)

– متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن

– معتلات مزید؛

– فعل استثنائی «رأی،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛

– معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛

– اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛

– تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛

– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛

– ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛

– – نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)؛

– متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛

– واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

– بخش ملحقات در انتهای کتاب

 

ب) حذفیات دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم ریاضی- کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات
۱/۲۲۷ ۹۳ – مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

 

– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزء هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم ریاضی-کتاب شیمی 3 و آزمایشگاه

 

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۵۷

۹۴

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

 

نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزء هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم ریاضی- کتاب شیمی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۸۹

۹۵

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

 

نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزء هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم ریاضی- کتاب آمار و مدلسازی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۳/۲۳۴

۹۳

فصل هشتم

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه اول گروه علوم ریاضی-کتاب فیزیک (1) و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۰۶

۹۲

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم ریاضی- کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۲۶

۹۳

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم ریاضی-کتاب فیزیک (۳) و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۴/۲۵۶

۹۴

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم ریاضی-کتاب فیزیک 

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۹۳

۹۵

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

ج) حذفیات دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم تجربی-کتاب زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱ 

 

کد کتاب

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

۱/۲۳۱

۹۳

بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم تجربی-کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ 

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۵۷

۹۴

بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب

 

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم تجربی-کتاب زیست شناسی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۹۰

۹۵

بخش‌های بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوست‌های کتاب

 

 حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم تجربی-کتاب آمار و مدلسازی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۵/۲۵۸

۹۴

فصل هشتم

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه اول گروه علوم تجربی-کتاب فیزیک (۱) و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۰۶

۹۲

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم تجربی-کتاب فیزیک (۲) و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۲۶

۹۳

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم تجربی-کتاب فیزیک (۳) و آزمایشگاه 

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۳/۲۵۶

۹۴

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم تجربی-کتاب فیزیک

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۸۸

۹۵

قسمت‌های مطالعات آزاد، پیوست‌ها، آونگ‌های مخروطی، حرکت‌های دورانی در سطح قائم– زندگی‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم تجربی-کتاب شیمی ۲ و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۲۷

۹۳

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم تجربی-کتاب شیمی ۳ و آزمایشگاه

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۵۷

۹۴

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم تجربی-کتاب شیمی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۲۸۹

۹۵

مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب‌های آلی جزو هدف‌های برنامه درسی شیمی نیست.

 

د) دروس تخصصی گروه علوم انسانی

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه دوم گروه علوم انسانی - کتاب عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی 

 

کد کتاب

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

۲/۲۲۴

۹۳

در بخش‌های الأضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.– واژه‌های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پایه سوم گروه علوم انسانی- کتاب عربی ۳ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۲/۲۵۴

۹۴

–  بخش‌های الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء

تشخیص نوع اعلال؛

تشخیص ماقبل اعلال؛

تشخیص حروف اصلی در معتلات؛

ذکر نوع مفعول مطلق در «أیضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می‌کند

واژه‌های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

بخش ملحقات در انتهای کتاب.

 

حذفیات کنکور سراسری 98 دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه علوم انسانی- کتاب عربی رشته ادبیات و علوم انسانی

 

کد کتاب سال چاپ حذفیات و ملاحظات

۱/۳۱۶

۹۵

ملحقات جمع سالم– کلیه پاورقی­ها

درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً…» تا «بغیر الحق»