زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد بدون کنکور 98-97

ثبت نام دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه آزاد 

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی در نیمسال دوم 98-97 در روزهای سه شنبه ۳۰ بهمن ماه و چهارشنبه اول اسفند ماه می باشد. پذیرفته شدگان باید با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت‌ نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

پذیرفته‌ شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران‌مرکزی، تهران‌جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، تهران شرق، بروجرد، سنندج، خوراسگان، نجف‌آباد، تبریز، کرج، قم، پرند، شیراز، مشهد، همدان، اراک و شهرری برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت‌ نام باید به سایت اینترنتی واحد محل قبولی مراجعه کنند.

عدم مراجعه پذیرفته‌ شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌نام است و هیچ‌گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است.