ظرفیت پذیرش بدون کنکور بهمن 97 - موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری

ظرفیت پذیرش دانشجوی بدون کنکور برای موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه پیام نور جهت پذیرش در بهمن ۹۷ تعداد ۳۹۰ هزار نفر است. 

جزئیات پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ برمبنای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی منتشر شد. ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل در دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور دانشجو می پذیرد که ظرفیت پذیرش این مراکز ۳۹۰ هزار نفر است.

علاقمندان به تحصیل در رشته‌ های تحصیلی دارای  پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام‌ نور (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبت‌ نام کرده و یا نکرده‌اند)، می توانند به دفترچه مراجعه کنند.

داوطلبان برای اطلاع از رشته‌ های تحصیلی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله می‌ توانند به جداول رشته های مربوطه که در سایت سازمان سنجش اعلام شده است مراجعه کنند.

داوطلبان می توانند از ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ۹۷ پس از پرداخت هزینه ثبت نام در سایت سازمان سنجش به سایت یا مستقیم به مؤسسات، مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.