فارغ التحصیلی بدون پایان نامه در دانشگاه آزاد

حذف پایان نامه ارشد

بنا به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، امکان فارغ التحصیلی بدون پایان نامه از ترم آینده برای دانشجویان این دانشگاه امکان پذیر می شود. آنچه به عنوان پژوهش در دانشگاه آزاد اجرا خواهد شد، به طور کامل کیفی است. بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان این دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قرار است دفتر کانون پتنت در دانشگاه ایجاد شود. پتنت هایی که توسط محققین این دانشگاه تدوین شود، مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد. بر اساس این تفاهم نامه، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان این دانشگاه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همه مقدمات برای صندوق نوآوری دانشگاه آزاد تهیه شده و سرمایه گذاری صورت گرفته و در مرحله ثبت نهایی می باشد. همچنین یک صندوق حمایت از صندوق ها نیز وجود دارد که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد اجرایی امام ایجاد می شود و یک صندوق هزار میلیاردی نیز ایجاد خواهد شد که در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیت می کند.