آمار شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد در سال‌های اخیر

تعداد داوطلبان آزمون های ارشد در سال های اخیر

آمار شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد در سال های اخیر به شرح زیر می باشد.

آزمون کارشناسی ارشد ٩۳ (فقط سراسری): ٩۵۰ هزارنفر

آزمون کارشناسی ارشد ٩۴ (فقط سراسری): ۸۱۲ هزارنفر

آزمون کارشناسی ارشد ٩۵ (فقط سراسری): ۷۶۱ هزارنفر

آزمون کارشناسی ارشد ٩۶ (سراسری و آزاد): ۸۶۷ هزارنفر

آزمون کارشناسی ارشد ٩۷ (سراسری و آزاد):  ۷۳۶ هزار نفر

آزمون کارشناسی ارشد ٩۸ (سراسری و آزاد)  تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۴ آذر ماه ۹۷ :  ۲۹۰ هزار و ۱۸۹ نفر

آخرین مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 

ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی کشور از جمعه ۱۶ آذر آغاز شده است و ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۲۵ آذر، آخرین مهلت ثبت نام در این آزمون است. ثبت نام در 6 گروه آموزشی و 126 کد رشته انجام می گیرد.