آمار نهایی داوطلبان کنکور ارشد فراگیر پیام نور 97

تعداد شرکت کنندگان ارشد فراگیر پیام نور 97

آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 97، در ۹۴ حوزه امتحانی و ۸۱ شهر کشور، صبح روز جمعه 23 آذرماه 97، برگزار شد. آمار نهایی داوطلبان کنکور ارشد فراگیر پیام نور 97، ۵۲ هزار و ۵۰۲ داوطلب است که از این تعداد ۲۸ هزار و ۶۹ نفر زن و ۲۴ هزار و ۴۳۳ نفر مرد هستند.

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد فراگیر پیام نور 97 به تفکیک رشته

آزمون ارشد فراگیر پیام نور 97 در پنج گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر در ۱۱۶ رشته امتحانی برگزار شده است. تعداد شرکت کنندگان به تفکیک رشته به شرح زیر می باشد:

گروه علوم انسانی : ۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر

گروه فنی مهندسی : ۲ هزار و ۶۰۳ نفر

گروه هنر : یک هزار و ۱۱ نفر

گروه علوم پایه : ۹۸۴ نفر

گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی : ۱۵۶ نفر