پذیرش بدون کنکور ارشد دانشگاه شریف 99-98

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 98 دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف براساس آیین نامه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی بدون آزمون پذیرش می کند که متقاضیان باید مدارک خود را تا یکم دی ماه به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارائه کنند.

مدارک مورد نیاز پذیرش بدون کنکور دانشگاه شریف 99-98

مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری و غیرحضوری، نوبت دوم و دانشگاه آزاد برای ورود به این دوره پذیرش نخواهد شد.

درخواست متقاضی تنها برای ورود به یک رشته تحصیلی بررسی خواهد شد.