اصلاح مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98

عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری سال 97

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار اطلاعیه 15 مهر ماه 97، تغییراتی در مفاد جداول برخی از رشته های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 97 صورت گرفته است. اصلاحیه مجموعه و مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 98، توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. جداول نهایی در دفترچه راهنمای ثبت آزمون کارشناسی ارشد 98، درج خواهد شد.

از طریق لینک زیر می توانید اطلاعیه سازمان سنجش درباره اصلاحات مجموعه ها و مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98 را دانلود نمایید.

 

 

بر اساس این اصلاحیه در مجموعه امتحانی ۱۱۰۶ علوم ورزشی رشته روانشناسی ورزشی بدون گرایش، به عنوان رشته ردیف ششم این مجموعه امتحانی اضافه شد.

آموزش زبان ژاپنی در مجموعه امتحانی  ۱۱۲۸ به مجموعه های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی همانند سال قبل اضافه شد. آزمون این کد رشته امتحانی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

عناوین دروس امتحانی و ضرایب دروس در دفترچه ذکر شده است.

در مجموعه امتحانی ۱۱۳۱ مطالعات جهان، برای رشته گرایش مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقا، درس شماره ۱۵ با عنوان تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا به زبان انگلیسی اضافه شد. پذیرش در این رشته به صورت خاص با شرایط تسلط کامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصی رشته) خواهد بود.

در مجموعه امتحانی ۱۱۵۶ آماد، در قسمت توضیحات پذیرش دانشجو، دانشگاه علوم انتظامی امین نیز به عنوان پذیرنده اضافه شد. پذیرش دانشجو در این رشته، فقط برای دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشگاه شهید ستاری و دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه علوم انتظامی امین فقط از میان برادران انجام خواهد شد.

در مجموعه امتحانی ۱۲۰۸ ریاضی، تغییراتی در ضرایب برخی دروس امتحانی اعمال شد.

به این ترتیب در رشته گرایش ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد ضریب درس ۳، در رشته گرایش ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستی، ضریب دروس ۵ و ۶، در رشته آموزش ریاضی، ضریب دروس ۲، ۳ و ۴، در رشته گرایش محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقی، ضریب دروس ۲ و ۳، در رشته بیوانفورماتیک، ضریب دروس ۵ و ۶ اصلاح شدند.

در مجموعه امتحانی ۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه علم، در قسمت عناوین دروس امتحانی، زبان تخصصی (انگلیسی) به زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) تغییر یافت.

در مجموعه امتحانی ۱۲۰۷ آمار، در قسمت عناوین دروس امتحانی، ریاضی عمومی به ریاضی عمومی (۱ و ۲) و احتمال به احتمال (۱ و ۲)، آمار ریاضی به آمار ریاضی (۱ و ۲)، نمونه گیری به نمونه گیری (۱ و ۲) تغییر یافت.