رفع مشکل پذیرش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد 

فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جلسه کارگروه آموزش عالی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد با رئیس دانشگاه، رئیس سازمان سنجش و رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه گزارش دانشگاه آزاد در خصوص پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی ارائه شد.

۲۴ هزار پرونده دانشجویان پزشکی سال جاری تحصیلی این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۹۰۴ پرونده نیاز به بررسی بیشتر داشت.

بنا به اظهارات معاون امور مجلس دانشگاه آزاد، از مجموع ۹۰۴ نفر، مشکل حدود ۴۰۰ نفر رفع شده و این افراد در کلاس درس حاضر شدند اما حدود ۵۹۹ نفر به دلیل اینکه تراز نمره آن ها به حد نصاب نرسیده است، نمی توانند در دانشگاه تحصیل کنند. وی خاطرنشان کرد اگر قرار باشد این افراد با تراز نمره ای که کسب کرده اند در دانشگاه پذیرفته شوند، باید حدود ۱۰ هزار داوطلب دیگر نیز پذیرش شوند تا بتوانیم مشکل نمره تراز آنها را رفع کنیم که این امر امکان پذیر نیست.

قرار است گزارش دانشگاه آزاد روز سه شنبه در صحن کمیسیون آموزش ارائه و تصمیم نهایی اخذ شود.