تغییر برخی کد رشته های پردیس های دانشگاه فرهنگیان در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 97

تغییر برخی کد رشته های پردیس های دانشگاه فرهنگیان

سازمان سنجش اطلاعیه ای را در تاریخ 20 آبان ماه 97 مبنی بر کد رشته محل‌ های جدید و یا تکمیل ظرفیت در برخی از رشته‌ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری ۹۷، منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه، وزارت آموزش و پرورش رشته‌ محل های مربوط به شهرستان های جوین، جغتای و سبزوار و دامنه پذیرش این رشته‌ محل ها را تفکیک کرد.

متقاضیان دارای شرایط مندرج در اطلاعیه سازمان سنجش، می‌ توانند تا پایان روز یکشنبه ۲۷ آبان ۹۷ نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کدهای اصلاحی جوین، جغتای و سبزوار دانشگاه فرهنگیان در تکمیل ظرفیت کنکور ۹۷ در سایت سازمان سنجش درج شده است و داوطلبان می توانند فرم خود را با توجه به این کدهای اصلاحی، تغییر دهند.