شرایط نقل و انتقال داوطلبان رشته های پزشکی آزاد 97

فرصت مجدد انتخاب رشته داوطلبان ذخیره رشته های علوم پزشکی آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مسئول امور سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، شرایط نقل و انتقال آن دسته از داوطلبانی که در مقاطع قبل در اعلام ظرفیت های مختلف، نسبت به رشته محل قبولی شان اعتراض داشتند، حداکثر تا 15 آذر ماه و بعد از دقیق شدن داده های مربوط به این دانشجویان، به رشته محل های جدید فراهم می شود. برای این کار سامانه جدیدی در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به آن و تقاضای نقل‌ و انتقال محل‌ ها و رشته‌ های جدید را ثبت کنند که بعد از بررسی، کف ترازهای قبولی واحد ها به رشته‌ محل‌ های مورد تقاضا منتقل می‌ شوند.

داوطلبانی که در مراحل ۲۵ شهریور و ۲۳ مهرماه واجد شرایط ادامه تحصیل در یک رشته‌ محل در دانشگاه شده‌اند و تاکنون به دانشگاه مراجعه نکرده‌اند باید طی چهار روز آینده به رشته‌ محل مذکور مراجعه کرده و وضعیت خود را مشخص کنند؛ در غیر این‌ صورت امکان استفاده از شرایط نقل‌ و انتقال دانشجویان را نخواهند داشت. دانشگاه در مورد کسانی که وضعیت خود را طی چهار روز آینده مشخص نمی‌ کنند هیچ تعهدی نخواهد داشت.

پیشنهاد رشته های غیرپزشکی به داوطلبان جا مانده

بخشی از داوطلبان امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نیافته‌اند که دانشگاه برای حل مشکل این افراد، رشته‌ محل‌های پرمتقاضی در رشته‌ های غیرپزشکی را که براساس سوابق آموزشی اقدام به جذب دانشجو می‌ کرد به داوطلبان پیشنهاد کرده است. داوطلبانی که این پیشنهاد را پذیرفته‌اند در چند روز آینده رشته‌ محل‌ های پیشنهادی را از طریق سامانه دریافت و پس از انتخاب رشته‌ محل به واحدهای دانشگاهی معرفی می شوند. 

هماهنگی با سازمان نظام وظیفه درباره داوطلبان دانشگاه آزاد

بخشی از داوطلبان نگران بحث نظام وظیفه خود هستند که با هماهنگی‌ های صورت‌ گرفته با سازمان نظام وظیفه، آن ها قول همکاری را درخصوص نقل‌ و انتقال دانشجویان در رشته‌ محل‌ ها داده‌اند و قرار بر آن است که این مشکل را حل کنیم و امکان استفاده از فرصت انصراف از تحصیل و معافیت برای افرادی که با این مشکل مواجه می‌ شوند از بین نرود.