تدوین سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو- تفکیک سنجش از پذیرش 

 سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سیاست های سنجش و پذیرش دانشجو به جز یک بند آماده شده است و این ستاد آمادگی این را دارد تا آن را کامل آماده کرده و پیش نویس آن را تهیه کند. بحث سنجش و پذیرش بحث بسیار مهمی است که متاسفانه در ایران در کنکور خلاصه شده است. این افراط باعث تفریطی شده و آن تفریط هم حذف کنکور است. هدف از طرح تفکیک سنجش از پذیرش این است که کنکور با توجه به آسیب هایی که دارد ساماندهی شود. چون در حال حاضر سنجش به صورت علمی صورت نمی گیرد و هوش افراد ارزیابی نمی شود. فردی که کلاس های خوبی را گذرانده بهتر تست می زند در صورتی که یک نخبه روستایی ممکن است هوش بالایی داشته ولی به دلیل عدم طی این دوره ها نتواند در تست زنی موفق شود. بنابراین برای سنجش سیاست هایی اتخاذ شده است و در پذیرش نیز بحث این است که فردی که کنکور می دهد باید وارد دانشگاه شود یا نشود؟

فرد وقتی سنجش شد این نتیجه یک تا سه سال باید اعتبار داشته باشد تا فرد بتواند دانشگاهی را انتخاب کند و دانشگاه بتواند او را پذیرش کند. در این صورت دیگر شاهد هجوم غیر منطقی به یک رشته نخواهیم بود و البته در مرحله بعد هدایت تحصیلی بسیار مهم است.