آغاز ثبت نام وام شهریه دانشجویی 

آغاز ثبت نام وام شهریه دانشجویی 

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام وام شهریه دانشجویی از  سه شنبه یک آبان ۹۷ آغاز شده و تا ۳۰ آذر ۹۷ ادامه خواهد داشت.

براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویی از یک آبان ۹۷ آغاز شده و تا ۳۰ آذر ۹۷ ادامه خواهد داشت، مراکز آموزش عالی می توانند پس از تخصیص اعتبار در سامانه صندوق رفاه دانشجویان (فاز ۲) تا سقف اعتبار پیش بینی شده نسبت به ثبت نام دانشجویان متقاضی واجد شرایط اقدام کنند.

سقف مبلغ و تعداد نیمسال قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هریک از مقاطع تحصیلی

شرح

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتری ناپیوسته

نیمسال تحصیلی قابل پرداخت

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۸ نیم‌ سال

تا ۴ نیم‌ سال

تا ۸ نیم‌ سال

مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال تحصیلی

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۵۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال

۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پیش از این عنوان کرده بود که وام شهریه دانشجویان در سال تحصیلی جدید افزایش داشته و امسال به دانشجویان بیشتری وام شهریه تعلق می گیرد. مبلغ وام شهریه دانشجویان کاردانی غیرانتفاعی امسال افزایش می یابد.