عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری سال 97 

عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری سال 97

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، مرحله تکمیل ظرفیت برای کنکور های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) و کارشناسی ارشد گروه پزشکی و دکتری تخصصی علوم پایه و بهداشت در سال 97 اجرا نمی شود. مرحله تکمیل ظرفیت تنها برای دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری اجرا می شود. 

تکمیل ظرفیت مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور 

تکمیل ظرفیت برای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور به دلیل پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در کنکور سراسری شامل این موضوع نمی شود. 

عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کنکورهای ارشد و دکتری دانشگاه های علوم پزشکی در سال 97

همچنین رئیس مرکز سنجش و پذیرش وزارت بهداشت اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای تکمیل ظرفیت در کنکورهای ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه ها اجرا نمی شود و این موضوع برای رشته ها علوم پزشکی نیز صادق است و مرحله تکمیل ظرفیت برای دانشگاه های علوم پزشکی در کنکورهای ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم پزشکی در سال ۹۷ نخواهیم داشت.