ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت پیام نور با پرداخت نصف شهریه ثابت

آغاز مهلت انتخاب رشته و تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه پیام نور، دانشجویان مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور می توانند با پرداخت فقط نصف شهریه ثابت ثبت نام کنند.

 تمام دانشجویان پیام نور می توانند با استفاده از تسهیلات وام بانک مورد تعهد دانشگاه با سود یک و چهاردهم درصد و همچنین وام صندوق رفاه شهریه ثابت و متغیر خود را پرداخت و ثبت نام کنند.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نوراظهار داشت: با وجودی که شهریه دانشگاه پیام نور بسیار پایین تر از دیگر دانشگاه های شهریه ای است، اما مدیریت دانشگاه به دنبال رفع دغدغه های مالی خانواده ها و دانشجویان بوده و تسهیلات بسیاری را برای دانشجویان فراهم آورده است.