اعلام نتایج نهایی ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد 97

اعلام نتایج کارشناسی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد

نتایج نهایی ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد در سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشانی azmoon.net اعلام شده است. 

مهلت ثبت نام داوطلبان ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد 97

مهلت ثبت نام داوطلبان ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد 97 از روز سه شنبه 24 تا یکشنبه 29 مهرماه می باشد. متقاضیان از مراجعه به واحدهای محل قبولی در روز دوشنبه ۲۳ مهرماه خودداری کنند.

کارنامه داوطلبان ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد 97

کارنامه داوطلبان ذخیره رشته های پزشکی دانشگاه آزاد 97، یک هفته پس از اعلام نتایج در سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی منتشر خواهد شد.