جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو مقطع تحصیلی

جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو مقطع تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، جزئیات تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در دو مقطع تحصیلی اعلام شد.

فقط دانشجویی که مدال های جهانی و المپیادی داشته باشند و جز رتبه های برتر کنکور باشند، مجوز تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی را دارند.

دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور و دیگر زیر نظام ها نیز به همین صورت می توانند تحصیل همزمان داشته باشند.

بازبینی آئین نامه دانشجویان استعداد درخشان

در بازبینی که در آیین نامه دانشجویان استعداد درخشان صورت گرفت، به دانشجویان این اجازه داده شد که تا حداکثر دو ترم تحصیلی مقطع ارشد بتوانند در رشته دوم مقطع کارشناسی خود هم تحصیل کنند. پیش از این روند بدین صورت بود که دانشجوی استعداد درخشانی که در مقطع کارشناسی در دو رشته تحصیل می کرد، زمانی که در رشته اول فارغ التحصیل و در آزمون ارشد نیز پذیرفته می شد، چون رشته دوم خود را به اتمام نرسانده بود، باید برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم خود انصراف می داد، حتی اگر ۹۰ درصد واحدها را گذرانده بود.

زمان انتخاب رشته دوم برای تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی

بر اساس آئین نامه جدید، زمان انتخاب رشته دوم دانشجویان استعداد درخشان برای تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی، از ترم 2 می باشد. در گذشته دانشجویان در ترم 4 رشته دوم خود را انتخاب می کردند که مدت این زمان برای اتمام رشته دوم دیر بود. تغییر در این روند بازخورد خیلی خوبی هم در دانشگاه ها داشته است و مقرر شده در بودجه سال 98 اعتبار خوبی برای این موضوع اختصاص داده شود.