آخرین مهلت ثبت نام آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)

ثبت نام آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE)

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت، فردا 11 مهر 97 می باشد. چهل و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت، به دو شیوه کاغذی و الکترونیک 19 مهرماه برگزار می شود. داوطلبان از 17 مهر ماه فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش و آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت نمایند.

حوزه های امتحانی آزمون زبان وزارت بهداشت

حوزه های امتحانی آزمون زبان وزارت بهداشت در دانشگاه های علوم پزشکی قزوین، گیلان، گلستان، همدان، کرمان، کرمانشاه، یزد، زاهدان و زنجان به صورت الکترونیکی (بر اساس کامپیوتر) و  حوزه های اصفهان، مشهد، شیراز و تهران به صورت کاغذی برگزار می شود.

زمان دریافت کارنامه آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت

زمان دریافت کارنامه نهایی دوره 49 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت از 29 مهر ماه می باشد.

هر کارنامه دارای یک کد ویژه به نام Certification Code بوده و درستی آن از طریق سایت مرکز سنجش قابل استعلام است. کارنامه چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

مراجع گوناگون (دانشگاه ها، سازمان ها، ...) می توانند به همین روش، از درستی کارنامه اطمینان حاصل کنند.

سوالات آزمون های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت

سوالات آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت دارای 30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش درک مطلب نوشتاری و 100 نمره (بدون نمره منفی) است.

مدارک لازم برای شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت

مدارک لازم برای شرکت در آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا شناسنامه می باشد. همراه نداشتن هر یک از مدارک موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.