آغاز مهلت انتخاب رشته و تکمیل ظرفیت ارشد پیام نور از هفته آینده

آغاز مهلت انتخاب رشته و تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از رئیس دانشگاه پیام نور، امکان ثبت نام و انتخاب رشته در دوره تکمیل ظرفیت برای دوره‌های کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی از سوی وزارت علوم فراهم شده است. دانشجویان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور نیز از هفته آینده می‌توانند در فرصت تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته‌های جدید این دانشگاه ثبت نام کنند.

با توجه به خالی ماندن حدود 50 درصد ظرفیت دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور و آغاز زمان انتخاب رشته در دوره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد این دانشگاه از هفته آینده، آمار دقیقی از دانشجویان ورودی امسال در دوره ارشد اعلام ندشه است.

با توجه به کاهش روند ورود دانشجویان به دانشگاه های کشور، دانشگاه پیام نور نیز از این وضعیت مستثنی نیست. بطوریکه در مقایسه با سال‌های گذشته تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت این دانشگاه تکمیل شده است.