آخرین اخبار کنکور سراسری  98 و 99

سه شنبه ۲۷ شهریور

آخرین اخبار کنکور سراسری 98 و 99 در مورد جزئیات سوابق تحصیلی و پذیرش دانشجو اعلام شد.

آخرین اخبار کنکور سراسری  98 و 99

آخرین اخبار کنکور سراسری  98 و 99

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین اخبار کنکور سراسری 98 و 99 در مورد جزئیات سوابق تحصیلی و پذیرش دانشجو اعلام شد.

برگزاری دو کنکور جداگانه در سال 1398

در سال 98 دو کنکور جداگانه با دو مجموعه سوال برگزار می شود. یک مجموعه سوال برای دانش آموزان نظام قدیم و یک مجموعه سوال برای دانش آموزان نظام جدید (6-۳-3) و از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (6-۳-3) سوال یکسان طرح خواهد شد.

داوطلبان باید در کنکور مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده اند، شرکت کنند.

نحوه گزینش داوطلبان کنکور سراسری 98

نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به‌ صورت رقابتی براساس نمره‌ کل‌ نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می‌ شود. به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی‌ شود.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 98

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 98، حداکثر 30 درصد است که سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم و سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی موجود داوطلب و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوزادهم و سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است. از این 30 درصد 20 درصد به صورت تاثیر قطعی است. یعنی در صورت بهتر یا بدتر شدن تراز داوطلب در کنکور سراسری 98، این سوابق را در نظر می گیرند و 10 درصد دیگر به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی داوطلب لحاظ می شود.

به عبارت دیگر میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر ۱۶.۶۷ درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی حداکثر ۳.۳۳ درصد است و درصورتی که سوابق تحصیلی تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود، به تفکیک برای دیپلم حداکثر ۸.۳۳ و برای پیش‌ دانشگاهی حداکثر ۱.۶۷ افزایش خواهد یافت.

درصورت عدم وجود تاثیر مثبت، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی (حداکثر به میزان ۲۰ درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود.

تاثیر معدل درکنکور سراسری 98 شامل چه داوطلبانی می شود؟

 • داوطلبان دارای دیپلم ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 98 و در نظام آموزشی جدید (6-۳-3) گرفته اند و امتحانات پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است.
 • داوطلبان رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 گرفته اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی سراسری و کشوری برگزار شده است.
 • داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 1391-۱۳۹0 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.
سایر دیپلمه‌ها مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند.

امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

وزارت آموزش‌ و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی را برای فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلی که حداکثر تا سال ۱۳۹۷، مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، برای سال ۱۳۹۸ فراهم می‌کند. عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری که وزارت آموزش و پرورش امتحان آن‌ها را به صورت نهایی برگزار می‌کند، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، برای اعمال سوابق تحصیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فهرست منابع سوالات آزمون سراسری 98 برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید 

فهرست منابع سوالات آزمون 98 برای داوطلبان نظام قدیم  و نظام جدید (6-۳-3)  متعاقباً اعلام خواهد شد.

شرایط شرکت در کنکور سراسری 98 برای دانش‌آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش 

دانش‌آموزان دیپلم فنی و حرفه‌ای و کارودانش می‌توانند در آزمون سراسری 98 شرکت کنند. این دانش‌آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بایستی در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند، در غیراینصورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است.

معیار پذیرش برای رشته‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش‌آموزان نظام جدید (6-۳-3) و معدل کتبی دیپلم (سال یازدهم) برای دانش‌آموزان نظام قبلی است.

دانش آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم‌انسانی آزمون سراسری شرکت می‌کنند، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ ۱،۲،۳» و «عربی ۱،۲،۳» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی، به سوالات «تاریخ ۱،۲،۳ اختصاصی» و «عربی ۱،۲،۳اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است، پاسخ ‌می‌دهند.

سوالات سایر دروس امتحانی همان سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود.

جزئیات برگزاری کنکور سراسری 99

آزمون سراسری 99 یک آزمون و یک مجموعه سوال بر اساس نظام جدید آموزشی (6-۳-3) می باشد.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون ۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر قطعی می باشد. یعنی در صورت بهتر یا بدتر شدن تراز داوطلب در کنکور سراسری 99، این سوابق را در نظر می گیرند. سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر قطعی ،سوابق تحصیلی موجود دوره پیش‌دانشگاهی (پایه دوازدهم-سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی  در نمره‌کل نهایی آنان لحاظ  می‌شود.

تاثیر معدل در کنکور سراسری 99 شامل چه داوطلبانی می شود؟

دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 1399 و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (6-۳-3) اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن‌ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است.

دیپلمه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۷ اخذ کرده اند و امتحانات یک‌ یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است. 

داوطلبان دارای مدرک پیش‌دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌دانشگاهی خود را از سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند.

شرایط شرکت دانش آموزان دارای دیپلم فنی و حرفه ای و کار و دانش در کنکور سراسری 99 همانند کنکور سراسری 98 می باشد.

تمامی قوانین، مقررات، شرایط و ضوابطی که در آزمون سراسری اجرا می‌شود (مانند سهمیه‌ بندی، بومی‌ پذیری و ...) مصوب مراجع ذی‌ صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  علیرضا ب‏ - 98/5/24

  بابا این چه وضعشه چرا از منابع نظام قدیمیا سوال طرح نمیکنن . ما چه گناهی کردیم که باید بشینیم کتابای نظام جدید رو بخونیم که سی درصد مطالبش رو تو دوره ی تحصیلیمون هنوز ندیدیم . تو رو خدا تو طرح سوالات تجدید نظر کنید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/3/8

  أيا امسال كنكور نظام قديم رشته فني حسابداري برگزار ميشه؟؟من رشته انساني بودم ميتونم كنكور بدم فني؟؟

 • تصویر فرد

  توسکا‏ - 97/12/7

  این خبر که وزیر علوم گفته اگه تعداد داوطلبان نظام قدیم برای کنکور 99 ب حد نیاز برسه برای کنکور 99 هم دوتا کنکور برگزار میشه درسته یا نه؟؟!

 • تصویر فرد

  برنا ‏ - 97/11/27

  سلام یعنی دیگه کنکور نظام قدیم حذف میشه و باید کتابای نظام جدید رو خوند

 • تصویر فرد

  خانم رهبر‏ - 97/11/28

  سلام در کنکور سراسری 99، فقط یک مجموعه سوال بر اساس نظام جدید آموزشی (6-3-3) طرح می شود و باید کتاب های نظام جدید رو بخونید.

 • تصویر فرد

  آرمین‏ - 97/11/27

  سلام من سال88 دیپلم گرفتم و سال 90 مدرک کاردانی کلمپیوتر گرفتم الان میخوام کنکور تجربی 98 شرکت کنم کدوم نظام آموزشی رو باید انتخاب کنم ؟

 • تصویر فرد

  خانم رهبر‏ - 97/11/28

  سلام. نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی رو انتخاب کنید.

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 97/11/7

  سلام
  آیا با دیپلم تجربی نظام قدیم میتوان در کنکور 99 شرکت کرد؟ یعنی نیازی نیست مجددا دیپلم تجربی گرفت؟
  و آیا برای 99 میتوان ترمیم معدل کرد؟
  ممنون

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت