اعلام میزان افزایش شهریه دانشگاه پیام نور

اعلام میزان افزایش شهریه دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رئیس دانشگاه پیام نور، هیات مدیره دانشگاه کف افزایش شهریه را برای سال تحصیلی جدید مصوب کرد. کف و سقف افزایش شهریه در سال تحصیلی جدید بین 10 تا 15 درصد می باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود، ولی تسهیلات بسیار خوبی را برای دانشجویان فراهم کرده ایم به طوری که یک قرار داد با یکی از بانک ها منعقد کرده ایم که به موجب آن بدون محدودیت تعداد، کل شهریه دانشجو در طول تحصیل را با کارمزد یک و چهار دهم درصد به دانشجو پرداخت کند. وی افزود: یعنی سعی کرده ایم تسهیلاتی فراهم کنیم تا دانشجو مشکل پیدا نکند.