اعلام تقویم آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور- سال تحصیلی 98-97

اعلام تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه های بزرگ کشور

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه های بزرگ کشور اعلام شده است. بر اساس آن کلاس هاس درس مراکز آموزشی از 24 شهریور ماه آغاز می شود و تا نیمه دی ماه ادامه دارد. دانشجویان می توانند از اوایل شهریور ماه نسبت به انتخاب واحد دروس اقدام نمایند. امتحانات نیمسال اول تحصیلی سال 98-97 دانشگاه ها نیز از نیمه دی ماه آغاز و تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد.

جدول تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی دانشگاه های بزرگ کشور

ردیف

نام دانشگاه

انتخاب واحد

آغاز کلاس

پایان کلاس

آغاز امتحان

پایان امتحان

۱

اراک

۱۷ تا ۲۰ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۲۲ دی

۴ بهمن

۲

ارومیه

۱۷ تا ۲۳ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۵ دی

۳ بهمن

۳

اصفهان

۱۷ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۳ دی

۲۶ دی

۴

الزهرا

۱۷ تا ۱۹ شهریور

۲۴ شهریور

۱۳ دی

۱۵ دی

۳ دی

۵

امام خمینی(ره)

۱۸ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۳ دی

۲۲ دی

۱۴ بهمن

۶

تبریز

۱۷ تا ۲۳ شهریور

۲۴ شهریور

۱۳ دی

۱۶ دی

۲ بهمن

۷

تربیت مدرس

۳ تا ۷ شهریور

۳۱ شهریور

۱۹ دی

۲۳ دی

۱۱ بهمن

۸

تهران

۳ تا ۱۰ شهریور

۳۱ شهریور

۱۹ دی

۲۲ دی

۳ بهمن

۹

خلیج فارس

۱۱ تا ۱۸ شهریور

۲۴ شهریور

۱۳ دی

۱۸ دی

یکم بهمن

۱۰

خوارزمی

۱۱ تا ۱۴ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۷ دی

۳۰ دی

۱۱

زابل

۲۲ تا ۲۴ شهریور

۲۴ شهریور

۹ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

۱۲

زنجان

۱۱ تا ۱۳ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۲۲ دی

۴ بهمن

۱۳

سمنان

۱۸ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۳ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

۱۴

سیستان و بلوچستان

۱۷ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۴ دی

۱۵ دی

۲۹ دی

۱۵

شهید چمران اهواز

۷ تا ۹ شهریور

۲۴ شهریور

۱۱ دی

۱۲ دی

۲۴ دی

۱۶

شیراز

۱۰ تا ۱۲ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۴ دی

۲۹ دی

۱۷

صنعتی امیرکبیر

۱۷ تا ۱۸ شهریور

۲۴ شهریور

۸ دی

۱۵ دی

۲۷ دی

۱۸

صنعتی خواجه نصیر

۲۵ تا ۲۷ شهریور

۳۱ شهریور

۲۱ دی

۲۲ دی

۷ بهمن

۱۹

صنعتی اصفهان

۱۷ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۵ دی

۳۰ دی

۲۰

صنعتی شاهرود

۱۶ تا ۲۰ شهریور

۲۵ شهریور

۱۳ دی

۱۶ دی

۲۸ دی

۲۱

علامه طباطبایی

۱۷ تا ۲۲ شهریور

۲۵ شهریور

۱۳ دی

۱۶ دی

۲۸ دی

۲۲

علم و صنعت

۱۷ تا ۲۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۲۲ دی

۳ بهمن

۲۳

فردوسی مشهد

۱۰ تا ۲۰ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۹ دی

۲ بهمن

۲۴

قم

۱۷ تا ۲۳ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۸ دی

۳ بهمن

۲۵

گیلان

۴ تا ۱۱ شهریور

۲۴ شهریور

۱۲ دی

۱۵ دی

یکم بهمن

۲۶

هرمزگان

۱۸ تا ۲۰ شهریور

۲۴ شهریور

-

۱۵ دی

۲۹ دی

۲۷

کاشان

۱۷ تا ۲۰ شهریور

۳۱ شهریور

۲۰ دی

۲۲ دی

۴ بهمن