اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هفته دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

کنکور کارشناسی ارشد 97 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در روزهای پنجشنبه 6 و جمعه 7 اردیبهشت 97 برگزار شده است.

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد 97

تعداد شرکت کنندگان کنکور ارشد 97، از  ۷۳۶ هزار و ۳۸۷ داوطلب ثبت نام کننده، تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و تعداد ۱۸۱ هزار و ۳۸۱ نفر غایب بودند.

از تعداد ۵۷۵ هزار و ۶ داوطلب حاضر در جلسه آزمون، تعداد ۲۸۸ هزار و ۹۰ نفر زن و ۲۸۶ هزار و ۹۱۶ نفر مرد هستند.

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97، ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب می باشد که از این تعداد ۲۸۷ هزار و ۴۲۱ نفر زن و ۲۸۶ هزار و ۵۲۸ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر از میان داوطلبان حاضر ۹۹.۸۲ درصد مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد مجازین تعداد ۳۸ هزار و ۸۷۷ نفر در دو کدرشته امتحانی مجاز شده اند. از تعداد ۵۷۳ هزار و ۹۴۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته بیش از ۳۲۲ هزار داوطلب انتخاب رشته کردند.

ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی کارشناسی ارشد 97

ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۱۵۵ هزار  نفر اعلام شده بود.