سرنوشت رشته های پرشکی در زمان حذف کنکور

اعلام نتایج آزمون دستیاری پزشکی 97

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره سرنوشت رشته های پزشکی در زمان حذف کنکور گفت در صورت تحقق شرایط حذف کنکور پذیرش در پزشکی را دو مرحله ای می کنیم. البته این موارد نیازمند این است که دروس دبیرستان نیز استاندارد باشند.

وی همچنین اظهار داشت که وزارت بهداشت آمادگی دارد در صورت اجرای قانون حذف کنکور برای پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی تمهیدات خود را اجرا کند. یکی از اشکالات فعلی کنکور این است که نمی توان از فردی که می خواهد پزشکی بخواند مصاحبه گرفت. چون فردی که می خواهد وارد این رشته شود باید روحیه از خود گذشتگی، ایثارگرانه، مدیریت استرس و توانایی گرفتن تصمیم درست در شرایط هیجانی را داشته باشد.

محاسبات نیروی انسانی در گروه علوم پزشکی

وزارت بهداشت محاسبات نیروی انسانی در گروه علوم پزشکی را برای 5 سال آینده در شورای گسترش دانشگاه ها نهایی کرده است. بر اساس این محاسبات می دانیم که چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم. همچنین توزیع نیروی انسانی علوم پزشکی در کشور دچار مشکل است که سعی شده است با بومی گزینی این مساله کاهش داده شود و نیاز ها رفع گردد.

تمام دانشجویانی که به داخل انتقال می یابند باید همچون سایر دانشجویان امتحانات کشوری را بگذارند. بیش از نیمی از آن ها که منتقل شده اند با وجود اینکه از دانشگاه های معتبر بوده اند اما باز هم نتوانسته اند در امتحانات کشوری قبول شوند.

جایگاه آموزش پزشکی ایران در مقایسه با دنیا

معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد جایگاه آموزش پزشکی ایران در مقایسه با دنیا گفت: آموزش پزشکی در ایران مسیر ارتقا خود را طی می کند و علیرغم چالش هایی که دارد، حتی دانشگاه های سطح پایین کشور ما در مقایسه با بسیاری از دانشگاه های دنیا خوب هستند. در منطقه ما سرآمد هستیم و قابل مقایسه با کشورهای برتر در زمینه آموزش پزشکی هستیم و دانش فارغ التحصیلان ما کیفیت بالایی دارد.