قانون جدید اعمال سهمیه ها در کنکور سراسری 97

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 98

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان سنجش را مجری اعمال سهمیه ها در کنکور سراسری 97 دانست و اظهار کرد که اگر تغییری در قانون اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 97 ایجاد شود، قانون جدید و در غیر این صورت سهمیه موجود اعمال خواهد شد. همچنین اضافه کرد که ظرفیت سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 97 از همان ظرفیت دفترچه گرفته می شود و مازاد نیست. تراز علمی دانشجویانی که با سهمیه وارد دانشگاه شدند با سایر دانشجویان اختلاف بسیار دارد.