سامانه انتخاب رشته چند گزینه ای دانشگاه آزاد 97 فعال شد

سامانه انتخاب رشته چند گزینه ای دانشگاه آزاد 97

بر اساس اعلام رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، سامانه انتخاب رشته چند گزینه ای دانشگاه آزاد 97 برای دوره های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی این دانشگاه فعال شد. داوطلبان می توانند با هر نوع دیپلمی از چند گروه آموزشی انتخاب رشته کنند. این سامانه در سایت مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org قابل دسترس است و داوطلبان می توانند از 5 گروه آزمایشی رشته محل انتخاب کنند. مهلت انتخاب رشته و ویرایش رشته / محل ها دوره های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا 6 شهریور تمدید شده است.