آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزای مهر، آخرین مهلت ثبت نام با تاخیر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد تا یکشنبه 24 تیر ماه ادامه دارد. انتخاب مناطق مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد از روز چهارشنبه 20 تیر ماه آغاز و تا ساعت 24 روز یکشنبه 24 تیر ادامه دارد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس www.azmoon.org منطقه محل مصاحبه خود را انتخاب نمایند.

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در دوره ی بدون آزمون و با آزمون به شرح زیر می باشد:

داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی، اگر در هنگام ثبت نام عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی خود را در سایت آپلود کرده اند باید فقط تصویر مدرک فارغ التحصیلی (موقت یا دائم) و کارنامه فارغ التحصیلی خود را در زمان انتخاب مناطق مصاحبه آپلود کنند.

داوطلبان جهت شرکت در مصاحبه دوره با آزمون دکتری تخصصی باید عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خود را هنگام انتخاب مناطق مصاحبه در سایت آپلود نمایند.

هزینه ثبت نام با تاخیر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

هزینه ثبت نام با تاخیر مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در هر کد رشته به ازای هر منطقه باید توسط داوطلبان پرداخت شود.

زمان تعیین شده برای انتخاب مناطق مصاحبه تمدید نمی گردد و داوطلبان باید در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب مناطق مصاحبه اقدام نمایند.