زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 دانشگاه آزاد 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97دانشگاه آزاد اسامی از هفته آینده آغاز می شود و داوطلبان می توانند برای درج کد رشته/محل ها به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد به آدرس www.azmoon.org مراجعه نمایند.

زمان مصاحبه دوره دکتری 97 دانشگاه آزاد 

مصاحبه های دوره دکتری دانشگاه آزاد از 16 تیرماه آغاز می شود. سایت انتخاب مناطق مصاحبه داوطلبان دکتری این دانشگاه نیز اوایل هفته آینده راه اندازی می شود.

پذیرقته شدگان دوره دکتری برای مصاحبه باید با مراجعه به سایت، منطقه محل مصاحبه خود را انتخاب نمایند. اگر داوطلبی از 40 رشته محل انتخابی خود در 15رشته محل برای مصاحبه پذیرفته شود و این رشته محل ها به عنوان مثال در 5 منطقه آمایشی دانشگاه آزاد واقع شده باشد، باید با مراجعه به سایت و در صورت تمایل پرداخت هزینه مصاحبه در هر منطقه نسبت به انتخاب همه مناطق یا تعدادی از آن ها اقدام نمایند.