تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری تخصصی پزشکی 97

تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری تخصصی پزشکی 97

به نقل از خبرگزاری مهر، مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی 97، از امروز 6 تیر تا جمعه 8 تیر ماه تمدید شد.

مهلت ویرایش و انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی 97

امکان ویرایش و انتخاب رشته برای داوطلبانی که تاکنون انتخاب رشته نکرده اند از ساعت 12 روز چهارشنبه 6 تیر تا ساعت 24 روز جمعه 8 تیر فراهم شده است. امکان تمدید انتخاب رشته و ویرایش وجود ندارد و مصاحبه ها از 14 تیرماه 97 شروع می شود.

ایجاد ظرفیت جدید برای سه رشته دکتری تخصصی پزشکی

در کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی 97 برای سه رشته آمار زیستی، پرستاری و داروسازی بالینی ظرفیت جدید ایجاد شده است. داوطلبان می توانند این رشته / محل ها را در اولویت های انتخابی خود قرار دهند.

  1. در رشته آمار زیستی تعداد ۲ نفر (عادی) برای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ظرفیت جدید ایجاد شده است. مصاحبه مربوط به این رشته/محل در دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد شد. 
  2. در رشته پرستاری تعداد ۳ نفر (عادی) برای دانشگاه علوم پزشکی اهواز ظرفیت جدید ایجاد شده است. مصاحبه مربوط به این رشته/محل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز فاقد خوابگاه است.
  3. در رشته داروسازی بالینی تعداد ۳ نفر (عادی) برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ظرفیت جدید ایجاد شده است. داوطلبان مجاز در مجموعه داروسازی می توانند این رشته/محل را در اولویت های خود انتخاب کنند.

مصاحبه کنکور دکتری تخصصی پزشکی 97

مصاحبه کنکور دکتری تخصصی پزشکی با توجه به نمره کتبی هر داوطلب، اولویت های انتخابی او و همچنین ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده در هر رشته انجام می شود. هر داوطلب حداکثر به دو رشته مصاحبه معرفی می شود. نمره مصاحبه هر رشته، برای تمام دانشگاه های دیگری که داوطلب برای آن رشته انتخاب کرده است، در نظر گرفته می شود.

​مصاحبه داوطلبان گروه داروسازی در آزمون دکتری تخصصی پزشکی 97

با توجه به موافقت دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، داوطلبان گروه داروسازی کنکور دکتری تخصصی پزشکی می توانند به ۲ رشته از ۱۳ رشته برای مصاحبه معرفی شوند. داوطلبان هر 13 رشته گروه داروسازی که بر اساس نمره کتبی مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند بر اساس علاقه خود نسبت به انتخاب تمامی رشته های داروسازی با توجه به مدارک پذیرش هر رشته اقدام نمایند.

توصیه می شود که داوطلبان علاقمند به رشته های مختلف داروسازی جهت بالا بردن شانس خود برای معرفی به مصاحبه، تمام دانشگاه های آن رشته را بر اساس علاقه و سایر اولویت های خود انتخاب نمایند.

از آنجا که در فرایند انتخاب رشته، سیستم جلوی انتخاب داوطلب را نمی گیرد لذا تطبیق رشته انتخابی و مدرک تحصیلی بر عهده شخص داوطلب است.