افزایش ظرفیت دانشگاه ها به ازای اعمال سهمیه ها

 

افزایش ظرفیت دانشگاه ها به ازای اعمال سهمیه ها

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در مورد پیشنهاد افزایش ظرفیت دانشگاه های آزمون کارشناسی ارشد 97 به ازای اعمال سهمیه ها به وزارت علوم خبر داد.

با توجه به اعتراض داوطلبان آزمون کارشناس ارشد 97، در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که 20 خرداد ماه با حضور معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس سازمان سنجش برگزار شد، پیشنهاد افزایش ظرفیت به ازای اعمال سهمیه ایثارگران مطرح گردید. به عنوان مثال ظرفیت ارشد در یک کد رشته 100 نفر است و به دلیل اعمال سهمیه 30 نفر بیشتر از ظرفیت برای این افراد منظور می شود و 100 نفر داوطلب عادی با توجه به مناطق با یکدیگر رقابت می کنند تا حق سایر داوطلبان ضایع نشود. مقرر شده است که وزارت علوم بررسی های لازم را انجام دهد و نتایج بررسی را به کمیسیون آموزش ارائه دهد و در صورتی که وزارت علوم با آن همراه باشد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.