اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97

نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری 97، از ساعت 14 روز دوشنبه 31 اردیبهشت منتشر می شود. داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز مجاز به انتخاب رشته شده و کدرشته محل های انتخابی خود را در سایت سازمان سنجش ثبت کرده بودند، می توانند کارنامه نتیجه انتخاب رشته خود را در سایت سنجش مشاهده نمایند.

مرحله دوم آزمون دکتری 97

برای شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری 97، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کدرشته محل های انتخابی باید با توجه به نکات مندرج در اطلاعیه مربوطه، مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی دانشگاه ها  و با همراه داشتن مدارک، به هر یک از دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایند. فقط داوطلبانی که حدنصاب لازم برای کدرشته محل مربوطه را کسب کرده باشند، می توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها و انجام مصاحبه اقدام نمایند.

آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری 97

از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری 97، تعداد ۵۹ هزار و ۳۸۶ داوطلب در کدرشته محل های انتخابی دارای حد نصاب نمره علمی لازم هستند.