راه اندازی رشته های دکتری پیوسته در دانشگاه تهران

شنبه ۲۹ اردیبهشت

راه اندازی رشته های جدید دکتری پیوسته در رشته های بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت.

راه اندازی رشته های دکتری پیوسته در دانشگاه تهران

راه اندازی رشته های دکتری پیوسته در دانشگاه تهران

 

معاون آموزشی دانشگاه تهران از راه اندازی رشته های جدید دکتری پیوسته در این دانشگاه جهت تربیت دانشجو در حوزه های مختلف خبر داد. 

راه اندازی رشته های بیوتکنولوژی و بیو انفورماتیک به صورت دکتری پیوسته در دستور کار قرار دارند. هدف از راه اندازی این رشته ها توسعه کیفیت در حوزه آموزش این دانشگاه است. 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت