ایجاد رشته محل های جدید دکتری ممنوع شد : ادغام رشته های پزشکی و غیر پزشکی

 

 

بحث سازماندهی آموزش عالی چند سالی است که زیاد مطرح شده است و برای دست یابی به دانشگاه نسل سوم برنامه ریزی هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.  تغییر در نحوه پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی که یکی از مصادیق سازماندهی آموزش عالی است، امسال ایجاد رشته محل های جدید در مقطع دکتری برای همه زیر نظام ها، ممنوع اعلام شده است.

محدودیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد، برای امسال و سال آینده هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

ادغام رشته های پزشکی و غیر پزشکی

با هماهنگی های لازم با وزارت بهداشت، تمام رشته های پزشکی و غیر پزشکی باید زیر مجموعه یک ستاد باشند. زیرا منطق تفکیک نظام مدیریتی آموزش عالی در حوزه های مختلف قابل قبول نمی باشد. در این زمینه بحث هایی صورت گرفته و جلساتی برگزار شده که ادامه دارد.

سازمان دهی آموزش عالی

تمام دانشگاه ها باید از نظر امکانات در یک سطح قرار بگیرند و نباید در یک استان، یک دانشگاه دولتی از امکانات محروم و دانشگاه دیگری از تمام امکانات برخوردار باشد.

برخی رؤسای مراکز آموزش عالی به خوبی می توانند نیاز منطقه خودشان را تشخیص دهند و به طور کلی مراکز آموزشی به بلوغی رسیده اند که بتوانند تصمیم گیری و کار کنند. لذا سیاست ارتقا سطح اختیارات دانشگاه ها در دستور کار است.

در سال های گذشته بازنگری و تدوین برنامه ریزی درسی دانشگاه ها در دانشگاه ها صورت گرفته است و قرار است بخشی از اختیارات به مناطق داده شود.

 افزایش نقش بخش خصوصی هم بسیار مهم است، 85 درصد جمعیت دانشجویی ما با پرداخت هزینه درس می‌خوانند یعنی پتانسیل جامعه علمی ما برای میدان دادن به بخش خصوصی باز است. بسیاری از دانشگاه‌های خوب دنیا خصوصی هستند و ما می‌توانیم از آنها الگوبرداری کنیم.

توسعه مهارت‌افزایی یکی از مسائل بسیار مهمی است که در این زمینه راهکارهایی تعریف شده است، دانشگاه‌های ما به صورت خودجوش به بحث مهارت‌آموزی راه پیدا کردند و طرح‌های ابتکاری به خرج دادند که این طرح‌ها باید توسعه داده شود و مورد حمایت قرار بگیرد، برای شناسایی استعدادهای مهارت‌ها نیز باید بررسی‌هایی صورت بگیرد. 

در مجموع سیاست کلان نظم آموزشی بحث پذیرش دانشجو است که طرح جامعی را برای ارتقاء وضعیت غیردولتی‌ها در نظر دارد و گسترش تعامل با سازمان برنامه و بودجه نیز بسیار مهم است.