تعداد ثبت نام کنندگان کنکور کاردانی به کارشناسی 97

سازمان سنجش تعداد ثبت نام کنندگان کنکور کاردانی به کارشناسی سال 97 را از 23 اردیبهشت ماه، تاکنون هزار و 817 هزار نفر اعلام نموده است. آزمون کاردانی به کارشناسی در 16 رشته با کنکور و 49 رشته بدون کنکور، جهت پذیرش دانشجویان کارشناسی ناپیوسته صورت می گیرد.

داوطلبان متقاضی پذیرش در آزمون کاردانی به کارشناسی بدون کنکور (بر اساس سوابق تحصیلی) نیز باید دراین دوره ثبت نام نمایند.