بهداشت دهان و دندان
اعلام آمار ثبت نام در ۳ آزمون دندانپزشکی و داروسازی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ دکتر محمدحسین پورکاظمی بیان نمود: آزمون‌های ملی و جایابی دندانپزشکی و ارزشیابی داروسازی ۳۰ آذرماه ۹۶ با حضور ۵۵۵ داوطلب به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به آمار ثبت نام در این آزمون ها بیان نمود: در آزمون ملی دندانپزشکی ۳۴۹ نفر، در آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۵۶ نفر و در آزمون جایابی دانش‌آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۵۰ نفر ثبت‌ نام نمودند.

دکتر محمد حسین پورکاظمی بیان نمود: این سه آزمون برای نخستین بار به صورت الکترونیکی و همزمان در ۳۰ آذرماه ۹۶ برگزار می شود.

زیر ساخت‌ها و امکانات برای برگزاری بدون مشکل این سه آزمون به صورت الکترونیکی فراهم شده است و آزمون توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

سی و یکمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور مختص افرادی است که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون جایابی هستند (ورودی های پیش از اگوست ۲۰۰۹).

مرحله نظری هشتمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور مختص افرادی است که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، واجد شرایط ثبت نام و مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند (ورودی های پس از اگوست ۲۰۰۹).

چهاردهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور مختص افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید