جلسه کنکور
انتشار جزئیات و دفترچه انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1396

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شرایط رشته‌ های جدید و تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌ های آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۳۹۶ منتشر گردید، داوطلبان از ۲۴ مهر می توانند از طذیق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور انتخاب رشته نمایند.

با توجه به اینکه بعضی‌ از دانشگاه‌ ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶، علاوه‌ بر ظرفیت‌ های‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای ‌انتخاب‌ رشته‌ های‌ تحصیلی (شماره ‌۲)، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نمودند و همچنین بعضی از مؤسسات آموزش عالی تقاضای تکمیل ظرفیت در برخی از کد رشته محل‌ های خود را دارند، مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون از ۲۴ مهر آغاز می گردد.
داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ ثبت‌ نام و در جلسه امتحانی حضور داشتند، طبق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه‌ ها، برگ راهنمای آزمون و اطلاعیه ۲۲ مهر سازمان سنجش می‌ توانند اقدام به انتخاب 20 رشته از تاریخ ۲۴ مهر ۹۶ تا ۲۷ مهر ۹۶ به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و طبق کارنامه نتایج اولیه آزمون در رشته و گرایش مربوط، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌ های مورد علاقه خود از جدول مندرج اقدام نمایند. 

گزینش‌ نهایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ های‌ راهنمای شماره‌ ۱ و ۲ آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۳۹۶ انجام‌ می شود.

داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محل‌ های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ گردیده، حق‌ انتخاب کد رشته محل‌ های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

اگر هر یک ‌از داوطلبان که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ از سوی سازمان سنجش اعلام ‌شده‌ (به‌ غیر از کد رشته محل‌ های‌ بورسیه‌ و کد رشته‌ محل‌ های‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هر یک ‌از کد رشته‌ محل‌ های این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ قبلی) «کان‌ لم‌ یکن»‌ تلقی‌ می‌ شود و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ نمایند.

پذیرفته‌ شدگان‌ توصیه می‌ گردد در انتخاب کد رشته محل‌ های جدید دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیر اینصورت‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نمی گردد.

نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل‌ های جدید بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی، در اولین نیمسال تحصیلی ممکن می گردد.

در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌ توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌ محل‌ های‌ مورد علاقه‌ خود را (حداکثر تا ۲۰ کدرشته محل) به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ نمایند.

داوطلب‌ان منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون کد رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ نمودند.

جداول ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌ های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته محل‌های آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۳۹۶ در سایت سازمان سنجش منتشر گردید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد96