بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی
اعلام منابع آزمون های جامع، پیش کارورزی و دستیاری پزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ منابع آزمون های جامع علوم پایه، پیش کارورزی که در اسفند ۹۶، بهار و شهریور ۹۷ برگزار می گردد به همراه منابع آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال ۹۷ انتشار یافت.

آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی برای دوره های سال سوم و سال ششم رشته پزشکی برگزار می گردد.

دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی عمومی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی منابع این آزمون ها را اعلام نمودند. کتب و فصولی که آزمون از آنها انتخاب می شود در این منابع ذکر گردید.

منابع تکمیلی آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال ۹۷ به همراه منابع مشترک آزمون های پیش کارورزی اسفند ۹۶ و بهار و شهریور ۹۷ و پذیرش دستیار تخصصی سال ۹۷ و منابع آزمون جامع علوم پایه از اسفند ۹۶ تا پایان شهریور ۹۷ اعلام گردید.

دانشجویان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی از این منابع اطلاع پیدا کنند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید