بهداشت دهان و دندان
هندوستان شرایط ادامه تحصیل در رشته های پزشکی اعلام نمود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت شرایط ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در کشور هندوستان را اعلام نمود.

شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت جدید  ترین شرایط ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در کشور هندوستان و شاغلین به تحصیل در دانشگاه راجیو گاندی را تصویب نمود.

طبق مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت در تاریخ ۶ خرداد ۹۶ در خصوص متقاضیان ادامه تحصیل در کشور هندوستان در سال ۱۷-۲۰۱۶ که جهت ورود ملزم به شرکت در آزمون Neet بودند، قرار گردید: به دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در سایر کشورهای طبق لیست۱۷-۲۰۱۶ یا ۱۸-۲۰۱۷ منتقل گردند و یا به سایر رشته ها تغییر رشته دهند (در کشور هندوستان).

طبق مصوبه شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت برای متقاضیان ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در کشور هندوستان مقرر شد در خصوص واجدین شرایط آیین نامه انتقال از خارج مساعدت لازم به عمل آید.

شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت در مورد شاغلین به تحصیل در دانشگاه راجیو گاندی مصوب کرده است در خصوص دانشجویان دانشگاه راجیو گاندی پس از مشخص شدن نتیجه پیگیری حقوقی، مجدد در شورا مطرح گردد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید