بورسیبه دکتری
انتشار راهنمای مصاحبه داوطلبان رشته های زنان و روانپزشکی

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شرایط و جزئیات راهنمای سنجش الکترونیک و مصاحبه حضوری داوطلبان رشته های تخصصی روانپزشکی و زنان از سوی وزارت بهداشت اعلام گردید.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراض برخی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری در رشته های روانپزشکی و زنان و زایمان تاکید نمود: باتوجه به شرایط خاص رشته های تخصصی روانپزشکی و زنان، هدف از مصاحبه و سنجش الکترونیک داوطلبان این رشته ها تنها جلوگیری از آسیب های بعدی به داوطلبان بوده و در این ارزیابی به هیچ وجه سنجش دانش پزشکی فرد مدنظر نمی باشد.

در چهل و چهارمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی به منظور ارزیابی بهتر شرایط و خصوصیات مندرج در آیین نامه نقص عضو موثر حرفه ای که در دفترچه راهنمای پذیرش دستیار نیز مندرج می باشد، با در نظر گرفتن شرایط خاص برخی رشته ها، متقاضیان مربوطه مورد ارزیابی ویژه قرار خواهند گرفت.

بالطبع این ارزیابی برای پیشگیری از آسیب های احتمالی به داوطلبین است، چرا که چنانچه به هر دلیلی حکم دستیاری  به دلیل وجود نقص عضو موثر حرفه ای فسخ شود، آسیب های روانی و اجتماعی مختلف بر دستیار وارد خواهد کرد.

لذا با توجه به شرایط ویژه برای ورود افراد به برخی از رشته ها، قبل از پذیرش نهایی دستیار و شروع دوره وی و قبل از صدور حکم دستیاری در رشته به منظور بررسی توانمندی های غیرشناختی مرتبط با تحصیل و سپس کار (بدین معنی که در این ارزیابی به هیچ وجه سنجش دانش پزشکی فرد مدنظر نیست)؛ برای داوطلبان دو رشته تخصصی زنان و روانپزشکی مصاحبه ساختارمند و ارزیابی برخی خصوصیات فردی توسط روش مبتنی بر رایانه قبل از پذیرش نهایی و ورود به دوره انجام می گیرد.

بر اساس نتایج این مجموعه ارزیابی ها اقدام به غربالگری داوطلبان فاقد شرایط حداقلی مندرج در آیین نامه خواهد شد. بدیهی است که اکثریت داوطلبان واجد شرایط لازم ادامه تحصیل هستند و این روش به داوطلبان کمک خواهد کرد در مسیر درست تری ادامه تحصیل دهند.

همچنین فرم انتخاب رشته محل داوطلبانی که بدین ترتیب مجوز ورود به دو رشته روانپزشکی و زنان را پیدا نمی کنند، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی بررسی و  به دیگر رشته هایی که انتخاب کرده اند (به جز رشته های زنان و زایمان و روانپزشکی) و حد نصاب نمره قبولی را دارند معرفی می شوند.

زمان برگزاری آزمون های الکترونیک و مصاحبه

آزمون الکترونیک رشته های روانپزشکی و زنان و زایمان روز جمعه ۳ شهریورماه ساعت ۷:۳۰ صبح در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و پس از آن آزمون مصاحبه رشته روانپزشکی روز شنبه ۴ شهریورماه ساعت ۷ صبح در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و آزمون مصاحبه رشته زنان و زایمان روز شنبه ۴ شهریورماه ساعت ۷ صبح در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

ضروری است تا داوطلبان اطلاعات جامعی درخصوص نحوه برگزاری سنجش الکترونیک و مصاحبه حضوری و ساختارمند داشته باشند به همین منظور همزمان با توزیع کارت ورود به جلسه داوطلبان، راهنمای شرکت در آزمون به ایشان ارائه شده است.

نکاتی در خصوص سنجش مبتنی بر رایانه

با توجه به اینکه حضور در مرکز سنجش الکترونیک به نوبت (در دو نوبت) انجام می شوند ممکن است داوطلبان حدود دو ساعت  قبل از شروع آزمون الکترونیک مبتنی بر رایانه و بخش تشریحی در قرنطینه باشند، برای حفظ شرایط مطلوب و آرامش جو محل آزمون، شایسته است در تمام زمان حضور در قرنطینه آرامش خود را حفظ کنند.

امکانات رفاهی و پذیرایی جهت آسایش داوطلبان در حد توان در محل آماده شده است. به همراه داشتن هرگونه تلفن همراه یا تبلت و ساعت های هوشمند یا سایر ادوات رایانه ای در محل قرنطینه ممنوع است و مصداق تقلب در آزمون خواهد بود لذا قبل از ورود به قرنطینه اینگونه مسایل خود را تحویل واحد انتظامات و حفاظت آزمون مستقر در محل آزمون دهند.

بخش الکترونیک شامل تعدادی سوالات عمومی است که با استفاده از رایانه و مبتنی بر سامانه های تحت شبکه انجام می شود. این بخش دارای نزدیک به ۲۰۰ سوال مجزا است که پس از ورود به سامانه و وارد کردن کدهای لازم برای ورود به صفحه شخصی فرد که مراقبین و کارشناسان در این زمینه آنها را راهنمایی خواهند کرد، باید به ترتیبی رایانه سوالات را در اختیار داوطلب گذاشته است به آنها پاسخ دهند و بهتر است اولین پاسخی که به نظر داوطلب می رسد را ارائه کند، هیچ سوالی را بی جواب نگذارند، سوالات واجد نمره منفی نیستند.

داوطلبان باید توجه اکید داشته باشند که زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به کل سوالات مبتنی بر رایانه حداکثر ۴۵ دقیقه است، پس زمان خود را بخوبی مدیریت کرده و از آن حداکثر استفاده را بکنند.

چنانچه در حین آزمون هرگونه مشکلی در رایانه داوطلب یا کل رایانه ها پیش آید (مثل قطع برق، قطع ارتباط رایانه با سرور سوالات، یا هر مورد پیش بینی نشده دیگری)، داوطلبان نگران نباشند زیرا مستندات لحظه به لحظه آزمون بر روی سرور مرکزی ضبط و نگهداری می شوند و بلافاصله پس از رفع نقص، داوطلب می تواند به آزمون خود ادامه دهد و وقت وی کاملا محفوظ خواهد ماند.

اعتراض به هرگونه مشکلی را پس از پایان آزمون می تواند بصورت مکتوب به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی، مسئولین برگزاری آزمون یا در صورت لزوم عوامل حفاظت آزمون برسد. فرد مطمئن باشد دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با نهایت دقت همه موارد را مورد بررسی قرار خواهد داد. پس داوطلب در حین برگزاری فرآیند آزمون برای بیان اعتراضات احتمالی هرگز اقدام کند.

بخش تشریحی این آزمون شامل سه زیر بخش است و سوالات این بخش نیز اصلا تخصصی نیست. داوطلبان به دقت سوالات آن را مطالعه کنند و با دقت به سوالات بصورت نوشتاری با خط خوش و خوانا و با استفاده از خودکار یا خودنویس حداکثر در یک برگه A۴ پاسخ دهند.

نکاتی در خصوص مصاحبه حضوری و ساختارمند

مصاحبه داوطلب در یک ایستگاه با حضور تعدادی از اساتید برجسته رشته مربوطه، انجام خواهد شد و کارشناسان مربوطه فرد را به محل مصاحبه هدایت و در آنجا برای استقرار در ایستگاه های مصاحبه راهنمایی می کنند که داوطلب باید با آنها همکاری کند. هدف از انجام این مصاحبه بررسی و ارزیابی توانمندی های غیر دانشی فرد است لذا نیازی به آماده سازی و مطالعه کتب مرجع آزمون پذیرش دستیار یا کتب مرجع رشته های روانپزشکی و زنان و زایمان نیست.

در ایستگاه مصاحبه بسته به رشته تخصصی بین چهار تا شش سوال متفاوت از داوطلب توسط هیات ممتحنه پرسیده خواهد شد. داوطلب باید آرامش خود را در اتاق مصاحبه حفظ کند. در این مکان از فرد سوالاتی که نیازمند تصمیم گیری آکادمیک و تخصصی برای بیمار یا ... باشد، پرسیده نخواهد شد. فرد در پاسخگویی به همه سوالات دقیق، صریح و صادق باشد.

در ایستگاه ارزیابانی حضور دارند که با استفاده از فرمت استاندارد با داوطلب مصاحبه (پرسش و پاسخ) خواهند کرد و بر اساس محتوای پاسخ ها، نحوه ارائه پاسخ ها، روش برخورد فرد در هنگام پاسخگویی و توجه و هماهنگی داوطلب در ارایه پاسخ ها به فرد امتیاز خواهند داد.

همین الان می توانید ثبت نام کنید