انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96
انتخاب رشته مجدد کارشناسی دانشگاه آزاد از فردا

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد بیان نمود: امکان انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان آزمون سراسری متقاضی تحصیل در این دانشگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه فراهم گردید.

باتوجه به تغییراتی که در برخی ظرفیت های پذیرش رشته های پزشکی ، امکان انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان آزمون سراسری در این دانشگاه فراهم گردید.

همچنین  مهلت فوق  برای رشته های پزشکی و غیر پزشکی می باشد.

علیرضا رهایی بیان نمود: هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت و به دلیل تغییر افزایش ظرفیت برخی رشته های پزشکی و پذیرش برخی رشته ها برای بهمن ماه مهلت مجدد انتخاب رشته این دانشگاه در روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه فراهم گردید.

تعداد زیادی از داوطلبان کنکور اعلام نمودند که نتوانستند در انتخاب رشته این دانشگاه ثبت نام نمایند لذا این مهلت مجدد تعیین گردید.

اطلاعیه وزارت علوم درخصوص تایید ۴ هزار و ۵۵۲ رشته محل کارشناسی این دانشگاه مجموع رشته های کارشناسی این دانشگاه با تفاوت عدد بسیار ناچیزی معادل رشته های فعال دانشگاه می باشد و  اختلافی درخصوص رشته محل های کاردانی و کارشناسی با وزارت علوم نداریم.

همین الان می توانید ثبت نام کنید