به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3 گام به نقل از مهر؛ همایش ملی توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ ها اواخر هفته جاری با حضور وزیرعلوم برگزار خواهد شد.

این همایش چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۹۶ با حضور وزیر علوم و برخی از معاونان وزارت علوم در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

با توجه به این مساله که اخیرا گروه های توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ها ادغام گردیدند، در این همایش شرح وظایف گروه ها مشخص می شود و  کارشناسان و صاحبنظران پیرامون تبیین سیاست های جدید گسترش آموزش عالی، ضرورت ها و فرصت های برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، نوآوری در فرآیند تشکیلات برنامه ریزی درسی، طراحی رشته های جدید با تاکید بر تولید رشته های میان رشته ای به بیان نظرهای خود می پردازند.

حدود ۶۰۰ نفر از اعضای گروه های توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه‌ها در همایش ملی توسعه آموزش و برنامه ریزی درسی دانشگاه ها شرکت می کنند.