مدیریت شهری
رشته دکتری شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی می شود

به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد دکتری رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی موافقت نمود.

شورای گسترش آموزش عالی موافقت قطعی خود را با ایجاد این رشته با گرایش شهرسازی در مقطع دکتری اعلام نمود.

دانشگاه شهید بهشتی می تواند برای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در این رشته / مقطع دانشجو پذیرش نمایند.

همین الان می توانید ثبت نام کنید